Bezbolesny wgląd do wnętrza organizmu

W ostatnich latach na sonografię, znaną powszechniej jako badanie ultrasonograficzne, zwraca się coraz większą uwagę. Dzięki niej lekarz może w swoim gabinecie postawić diagnozę, która kiedyś wymagała przeprowadzenia licznych badań i wiązało się to często z koniecznością pobytu w szpitalu.
Mały aparat z półkolistym zakończeniem, które jest narzędziem w ręku lekarza, wysyła niesłyszalne fale dźwiękowe.
Odbijają się one od organów i są wychwytywane przez końcówkę urządzenia. Sygnał echa zamieniany jest na impuls elektryczny, wzmacniany i przedstawiany na monitorze. W zależności od zastosowanej metody echo odbitych dźwięków widoczne jest jako obraz pulsujący lub stały. Wielką zaletą tego badania jest jego bezpieczeństwo. Pacjent, inaczej niż to się dzieje w trakcie prześwietlania promieniami Roentgena, nie jest napromieniowany, a zastosowanie ultrasonografii chroni przed zbyt częstym wykonywaniem badań rentgenowskich.
Najczęściej stosowanym i najbardziej znanym zastosowaniem ultrasonografii jest pomoc przy porodzie i kontrola przebiegu ciąży. Poprzez ustalenie wymiarów

Lekarz rozpoznaje wady rozwojowe płodu lekarze potrafią określić termin rozwiązania z dokładnością do 3-4 dni.
Lekarz może poza tym stwierdzić, czy dziecko prawidłowo się rozwija i czy nie występują u niego wady rozwojowe.

W wypadku problemów ginekologicznych oraz przy określaniu zmian chorobowych prawie wszystkich organów sonogram nabrał pierwszorzędnego znaczenia. Dla specjalistów przestało być problemem zmierzenie grubości pęcherzyka żółciowego, długości wyrostka robaczkowego czy ocena stanu śledziony lub nerek.

Równie duże znaczenie ma ultrasonografia w diagnozowaniu zaburzeń pracy serca. Nawet w ortopedii to badanie znajduje coraz większe zastosowanie. Tą metodą, na przykład, można u noworodka bardzo szybko stwierdzić defekt w konstrukcji stawu biodrowego i wcześnie rozpocząć leczenie.

Dzięki postępowi technicznemu możliwa jest więc bezpieczna i dokładna ocena wnętrza naszego organizmu, a co za tym idzie — znaczne zwiększenie szans na skuteczną kurację.