Czy są jakieś normy dla cyklu płciowego?

nietrzymanie-moczRegulacja prawidłowego przebiegu cyklu płciowego jest niezwykle skomplikowana. Wpływa na nią szereg czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Istniejące normy cyklu miesięcznego są jedynie opisem zewnętrznych wskaźników tej regulacji „uśrednionym” dla całej populacji kobiet. Bywa, że kobieta odbiega od danej normy, lecz nie musi to oznaczać, że z jej organizmem dzieje się coś niedobrego (choć oczywiście może). Normy dotyczą czasu oraz jakości zjawiska. Oto niektóre z nich:

♦    prawidłowa długość cyklu płciowego – 28 dni (+ – 7),

♦    zbyt częste miesiączkowanie – cykl krótszy niż 21 dni,

♦    zbyt rzadkie miesiączkowanie – cykl trwający dłużej niż 35 dni; dane te liczy się od pierwszego dnia miesiączki poprzedniej do pierwszego dnia miesiączki następnej,

♦    zbyt obfite miesiączkowanie (powyżej 150-200 ml),

♦    zbyt skąpe miesiączkowanie – poniżej 25 ml,

♦    zbyt długa miesiączka -powyżej 8-9 dni,

♦    krwawienie z dróg rodnych – każde krwawienie występujące poza miesiączką (objawu tego nigdy nie wolno lekceważyć),

♦    pierwotny brak miesiączki – niewystępowanie jej aż do 18 roku życia,

♦    wtórny brak miesiączki -niewystępowanie jej po uprzednim okresie występowania przez 3-12 miesięcy. Opisane sytuacje mogą występować wspólnie (np. zbyt rzadka miesiączka w połączeniu ze zbyt skąpą). Jeśli tego typu zaburzenia istnieją, kobieta powinna poddać się odpowiednim badaniom, gdyż mogą one stanowić jedyny zauważalny objaw poważnej choroby.