Epilepsja – Padaczka

Epilepsja – Padaczka

Ataki padaczkowe – stany nadmiernego pobudzenia umysłowego i mięśniowego – są podstawowymi objawami padaczki. Wyróżnia się:
♦    Napady nieświadomości (petit mai), z nagłym znieruchomieniem ciała trwającym do kilkunastu sekund.
♦    Napady rytmicznych drgawek całego ciała (grand mai), trwające nawet do 30 minut.
♦    Napady częściowe, wyzwalane w obrębie płata skroniowego, z powtarzanymi, bezcelowymi ruchami i z zaburzeniami świadomości.
♦    Napady jacksonowskie, z rytmicznymi drgawkami mięśniowymi twarzy, ręki, nogi, często poprzedzonymi okresem osłabienia i zaburzeń świadomości.
♦    Drgawki gorączkowe najczęściej występujące u dzieci w wieku od 3 miesięcy do 3 lat, wywołane podwyższeniem temperatury ciała.

Najczęściej leczenie przeciwpadaczkowe jest skuteczne i dobrze przez chorego tolerowane. Zaleca się noszenie przez chorych specjalnej bransoletki z prośbą o udzielenie pierwszej pomocy w przypadku nagłego napadu padaczkowego.
W większości przypadków stosuje się długotrwałą terapię lekami przeciwpadaczkowymi; działanie uboczne występuje często, ale jest łagodne. Najczęściej stosuje się fenytoinę, fenobarbiturany, kwas walporynowy, karbamazepinę i gabapentyn.

Samoleczenie nigdy nie powinno zastępować opieki lekarskiej, a lekarza prowadzącego należy informować o wszystkich kuracjach, aby uniknąć stosowania leków działających antagonistycznie. Nic nie zastąpi farmaceutyków przepisanych przez lekarza.

Długo śpij; zbyt krótki sen może wywołać napady padaczki.
Obserwuj stan poprzedzający napady padaczkowe, postaraj się rozpoznać czynniki je wywołujące: dietetyczne, środowiskowe, fizyczne, emocjonalne. Często dyskomfort, bóle brzucha i zawroty głowy wyprzedzają na wiele godzin napad drgawkowy typu grand mai, a bezpośrednio przed napadem występuje aura (ogniskowe dolegliwości i objawy) ruchowa lub czuciowa; można wtedy przyjąć pozycję leżącą w celu uniknięcia upadku. Jeżeli aura jest węchowa, czasami można uniknąć napadu przez wąchanie bardzo silnych zapachów, np. czosnku lub róży. Jeżeli odczuwa się depresję, zmiany nastroju, ból głowy, to dodatkowa dawka leku (po uzgodnieniu z lekarzem) może zapobiec napadowi drgawek. W napadach jacksonowskich silne ściśnięcie mięśnia może czasami zatrzymać napad padaczki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *