NATUROTERAPIA

Naturoterapia stosuje holistyczne (uwzględniające całe ciało) podejście do opieki zdrowotnej, korzystając z metod wielu różnych tradycyjnych systemów leczenia. Naturoterapia, datująca się z początków XX wieku, bazuje na trzech fundamentalnych zasadach: 1) należy wspomagać naturalne zdolności lecznicze organizmu; 2) należy usuwać głębokie przyczyny choroby, a nie jej objawy; 3) co najważniejsze, należy stosować tylko terapie niepowodujące szkody- nieinwazyjne (tj. trzeba w miarę możności unikać toksycznych farmaceutyków i zabiegów chirurgicznych).

Naturoterapeuta może przykładać dużą wagę do stylu życia pacjenta, gdyż według tego systemu leczenia do powstania choroby mogą się przyczynić czynniki fizyczne, psychiczne, a nawet duchowe. W leczeniu stosuje się wiele terapii niekonwencjonalnych, w tym homeopatię, leki ziołowe, tradycyjną medycynę chińską, zabiegi terapii manualnej, preparaty uzupełniające dietę, hydroterapię, masaż i gimnastykę.