NATUROTERAPIA

NATUROTERAPIA

Naturoterapia stosuje holistyczne (uwzględniające całe ciało) podejście do opieki zdrowotnej, korzystając z metod wielu różnych tradycyjnych systemów leczenia. Naturoterapia, datująca się z początków XX wieku, bazuje na trzech fundamentalnych zasadach: 1) należy wspomagać naturalne zdolności lecznicze organizmu; 2) należy usuwać głębokie przyczyny choroby, a nie jej objawy; 3) co najważniejsze, należy stosować tylko terapie niepowodujące szkody- nieinwazyjne (tj. trzeba w miarę możności unikać toksycznych farmaceutyków i zabiegów chirurgicznych).

Naturoterapeuta może przykładać dużą wagę do stylu życia pacjenta, gdyż według tego systemu leczenia do powstania choroby mogą się przyczynić czynniki fizyczne, psychiczne, a nawet duchowe. W leczeniu stosuje się wiele terapii niekonwencjonalnych, w tym homeopatię, leki ziołowe, tradycyjną medycynę chińską, zabiegi terapii manualnej, preparaty uzupełniające dietę, hydroterapię, masaż i gimnastykę.

Terapia manualna opiera się na założeniu, że organizm ludzki dysponuje zdolnością samoleczenia i dąży do homeostazy, czyli stanu równowagi. Według teorii terapii manualnej układ nerwowy odgrywa znaczącą rolę w podtrzymaniu homeostazy – a przez to zdrowia organizmu. Jednak lekkie przemieszczenia stawów, zwane nadwichnięciami, mają przeszkadzać w należytym funkcjonowaniu układu nerwowego, wskutek czego ulega upośledzeniu zdolność organizmu do zachowania optymalnego stanu zdrowia. Specjalista stara się przywrócić równowagę za pomocą ręcznych manipulacji na kręgosłupie oraz innych stawach i mięśniach, umożliwiając bezproblemowe funkcjonowanie układu nerwowo-mięśniowego.