MIESIĄCZKOWANIE

MIESIĄCZKOWANIE – Długość cyklu miesiączkowego jest różna u poszczególnych kobiet. Krwawienie miesięczne występuje średnio co 28 dni i trwa przez …

ZDROWIE KOBIETY

Wszystkie kobiety powinny poddawać się okresowym badaniom kontrolnym, wykonywanym przez lekarza rodzinnego, specjalistę chorób kobiecych lub innego odpowiednio wykwalifikowanego lekarza. …

ZIOŁA CHIŃSKIE

Zielarstwo to obok akupresury i akupunktury-główny element systemu tradycyjnej medycyny chińskiej. Lekarze tradycyjnej medycyny chińskiej przepisują mieszanki ziołowe według złożonego …

TERAPIE ZIOŁOWE

Leki ziołowe przygotowuje się z rozmaitych składników roślinnych – liści, łodyg, korzeni, kory itd. Zwykle zawierają one wiele substancji biologicznie …

PRACA Z CIAŁEM

Praca z ciałem to ogólny termin na określenie wielu technik, pradawnych i współczesnych, które sprzyjają relaksacji i leczą schorzenia (zwłaszcza …

OSTEOPATIA

Osteopatia kładzie nacisk głównie na skorygowanie problemów strukturalnych w układzie mięśniowo-szkieletowym w celu usprawnienia ogólnych czynności organizmu. Aby przywrócić równowagę …