Praca przy komputerze a ciąża

kobieta-ciaza-komputerOd szeregu lat lekarze starają się dać jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy praca przy komputerze może szkodzić kobiecie w ciąży lub noszonemu przez nią płodowi. W świetle dotychczas przeprowadzonych badań i obserwacji można jednak z bardzo dużym prawdopodobieństwem uznać, że emitowane przez tego typu urządzenia promieniowanie elektromagnetyczne nie jest szkodliwe dla ciąży. Nie powoduje zwiększonej liczby poronień, zaburzeń rozwoju ani wad wrodzonych potomstwa kobiet, których praca polega na ciągłym korzystaniu z komputera (ekranu wideomonitora). Na wydawanie bardziej kategorycznych i jednoznacznych sądów może być jeszcze zbyt wcześnie. Choć nie ma żadnych dowodów na szkodliwość pracy przy komputerze dla płodu ludzkiego, niektóre badania przeprowadzane na zwierzętach sugerują możliwość występowania zaburzeń rozwoju somatycznego (ale nie istotnych, dużych wad wrodzonych) u mniejszych ssaków (szczury, myszy) i zwiększonej liczby poronień u tych zwierząt Promieniowanie elektromagnetyczne niskiej częstotliwości może także powodować zaburzenia rozwoju zarodków kurzych.

Takich zależności nie stwierdzono dotychczas u ludzi (a przebadano pod tym kątem tysiące kobiet). Wracając do pracy ciężarnej kobiety przy komputerach, warto pamiętać, że należy korzystać z nich, stosując odpowiednie filtry ochronne i odpowiednią odległość. Promieniowanie wytwarzane przez te urządzenia nie jest emitowane dalej niż około
1    m od ekranu monitora.