Regulowanie cyklu antykoncepcją hormonalną

tabletka- ustaAntykoncepcyjne tabletki hormonalne mogą, poza swym działaniem podstawowym, być wykorzystywane do osiągnięcia wielorakich efektów. W uproszczeniu środki tego typu modyfikują współdziałanie podwzgórza, przysadki mózgowej i jajników. Ma to na celu niedopuszczenie do wytworzenia zdolnej do zapłodnienia komórki jajowej (przy zachowaniu innych efektów „prawidłowego funkcjonowania” żeńskiej regulacji hormonalnej). Stopień stężenia hormonów płciowych w cyklu miesięcznym, wywoływanym przez tabletki antykoncepcyjne, jest w zasadzie podobny jak w takimż cyklu u zdrowej kobiety, nie poddanej żadnej ingerencji z zewnątrz. Podczas przyjmowania antykoncepcyjnych środków hormonalnych jajniki są jakby częściowo „uśpione”. Hormony zawarte w pigułkach współdziałają z hormonami produkowanymi przez jajniki. Wywołują w tzw. tkankach docelowych (m. in. w błonie śluzowej jamy macicy) typowe dla cyklu płciowego efekty. Prawidłowe stosowanie tych tabletek będzie więc powodowało normalne zachowanie się śluzówki jamy macicy, to znaczy jej regularne (co 28 dni) złuszczenie się naśladujące prawidłową miesiączkę. Odtworzony cykl miesięczny będzie bardzo regularny. U kobiet miesiączkujących nieregularnie istnieją dyskretne bądź ewidentne przeszkody w prawidłowej grze hormonalnej, której efektem jest cykliczne krwawienie. Zastosowanie u nich tabletek antykoncepcyjnych z dużym prawdopodobieństwem spowoduje unormowanie miesiączki. Pamiętać jednak należy, że będzie to działanie objawowe. Zostanie osiągnięty efekt, co jednak nie będzie oznaczać usunięcia przyczyny nieregularnych krwawień. Dlatego też przed podjęciem decyzji o stosowaniu takiego postępowania należy starać się wyjaśnić, skąd pochodzi nie-regularność cyklu.