SPECJALIZACJE MEDYCZNE

SPECJALIZACJE MEDYCZNE

ALERGOLOGIA I IMMUNOLOGIA

Alergologia stanowi część immunologii, czyli nauki o układzie odpornościowym. Alergolodzy leczą takie schorzenia, jak astma, egzema oraz katar sienny – które są reakcjami immunologicznymi na sztuczne lub naturalne alergeny, znajdujące się w wodzie, żywności lub powietrzu.

ANATOMIA PATOLOGICZNA

Patolodzy zajmują się przyczynami i skutkami chorób oraz określają charakterystyczne dla nich zmiany, zachodzące w organizmie. Ich praca polega głównie na wykonywaniu bacłan histopatologicznych tkanek i cytologicznych płynów organizmu. Lekarze tej specjalności wykonują sekcje zwłok, a także oceniają próbki pobrane podczas biopsji, często w celu ustalenia obecności nowotworu. Patolodzy pełnią zazwyczaj rolę konsultantów dla innych lekarzy.

ANESTEZJOLOGIA

Anestezjolodzy znieczulają i usypiają pacjentów do zabiegów chirurgicznych, a także leczą zaburzenia czynności serca oraz układu oddechowego, które mogą wystąpić w trakcie operacji. Zajmują się również leczeniem przeciwbólowym podczas różnych zabiegów operacyjnych i w czasie porodu.

CHIRURGIA

Chirurdzy ogólni wykonują różnorodne operacje na narządach wielu części ciała. Są ponadto wyszkoleni, aby rozpoznawać choroby wymagające leczenia przez bardziej wyspecjalizowanych chirurgów i kierować pacjentów do takich specjalistów. Do podspecjalizacji chirurgicznych należą: chirurgia jelita grubego i odbytnicy (proktologia), zajmująca się chorobami końcowych odcinków jelita; neurochirurgia, zajmująca się chorobami nerwów obwodowych, mózgu oraz rdzenia kręgowego; ortopedia, zajmująca się chorobami układu mięśniowo–szkieletowego; otolaryngologia, zajmująca się chorobami uszu i górnych dróg oddechowych; chirurgia plastyczna, zajmująca się rekonstrukcją, naprawą lub poprawianiem wyglądu i czynności różnych części ciała; a także kardiochirurgia i torakochirurgia, zajmujące się chorobami narządów klatki piersiowej, przede wszystkim serca i płuc.

CHOROBY WEWNĘTRZNE (INTERNA)

Interniści leczą osoby dorosłe i są ekspertami w dziedzinie funkcjonowania narządów oraz układów wewnętrznych organizmu. Specjalność ta obejmuje wiele różnych
problemów, od często występujących i stosunkowo błahych dolegliwości do ciężkich chorób. Do podspecjal-ności interny należą: kardiologia, zajmująca się chorobami serca i naczyń krwionośnych (np. dusznicą bolesną i miażdżycą); endokrynologia, zajmująca się chorobami gruczołów dokrewnych (np. chorobami tarczycy); diabetologia, zajmująca się cukrzycą; gastroenterolo-gia, zajmująca się chorobami przewodu pokarmowego, między innymi chorobą wrzodową oraz zapaleniem jelit; hematologia, zajmująca się leczeniem chorób krwi, śledziony i węzłów chłonnych (np. niedokrwistościami i białaczkami); nefrologia, zajmująca się chorobami nerek; onkologia, zajmująca się wszelkimi formami nowotworów; pulmonologia, zajmująca się chorobami układu oddechowego (np. zapaleniem płuc, zapaleniem opłucnej lub rozedmą płuc) oraz reumatologia, zajmująca się chorobami stawów, mięśni, kości i ścięgien (np. zapaleniem stawów). Część interny stanowią również choroby zakaźne, czyli choroby wywoływane przez bakterie i wirusy (np. AIDS oraz zapalenie opon mózgowo–rdzeniowych).

DERMATOLOGIA

Dermatolodzy leczą choroby skóry, jamy ustnej, włosów i paznokci (np. trądzik, łuszczycę, alergie oraz raka skóry).

EPIDEMIOLOGIA

Epidemiologia to specjalność zajmująca się występowaniem chorób w populacjach, czyli grupach ludzi. Dawniej przedmiotem badań były głównie choroby zakaźne, a obecnie również choroby niezakaźne, takie jak nowotwory oraz choroby serca.

GENETYKA MEDYCZNA

Genetycy medyczni mówią przyszłym rodzicom o ryzyku przekazania potomstwu chorób dziedzicznych, a także zajmują się rozpoznawaniem takich chorób przed urodzeniem się dziecka.

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

Ginekolodzy-położnicy opiekują się kobietą w czasie ciąży i porodu. Zajmują się również chorobami żeńskiego układu rozrodczego, takimi jak endometrioza, a także schorzeniami wynikającymi z zaburzeń równowagi hormonalnej. Ginekolodzy wykonują zabiegi operacyjne, między innymi cięcia cesarskie, podwiązania jajowodów oraz operacje usunięcia macicy.

MEDYCYNA NUKLEARNA

Specjaliści medycyny nuklearnej wprowadzają do organizmu substancje radioaktywne w celu rozpoznawania i leczenia chorób narządów wewnętrznych. Na przykład raka tarczycy można wykryć i leczyć za pomocą radioaktywnego jodu, który jest wchłaniany przez komórki tarczycy.

MEDYCYNA RODZINNA

Lekarze rodzinni uprawiają szeroko pojętą medycynę ogólną, ze szczególnym naciskiem na medyczne, psychologiczne i społeczne potrzeby rodzin w dłuższej perspektywie czasowej W przypadku bardziej skomplikowanych chorób lekarz rodzinny kieruje pacjenta do odpowiedniego specjalisty.

MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA

Specjaliści medycyny zapobiegawczej zajmują się opracowywaniem i propagowaniem właściwych nawyków zdrowotnych oraz metod unikania chorób i urazów, zwłaszcza w grupach zwiększonego ryzyka. Zalecenia te mogą dotyczyć diety, zachowań, czynników zawodowych lub środowiskowych, a także ogólnej świadomości społeczeństwa w dziedzinie opieki zdrowotnej.

NEU ROLOGIA

Neurolodzy koncentrują się na zaburzeniach czynności mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych oraz innychczęści układu nerwowego. Często pełnią rolę konsultantów dla lekarzy innych specjalności przy ustalaniu przyczyny takich objawów, jak zawroty lub bóle głowy, sami zaś zajmują się leczeniem m.in. choroby Alzheimera oraz stwardnienia rozsianego.

OKULISTYKA

Okuliści leczą choroby oczu, takie jak jaskra i zaćma, za pomocą leków lub operacyjnie. Mają oni wykształcenie lekarskie w przeciwieństwie do optyków, któizy zajmują się sprzedażą okularów i soczewek kontaktowych.

OTOLARYNGOLOGIA

Otolaryngolodzy zajmują się chorobami uszu, nosa, gardła oraz sąsiednich części głowy i szyi. Są ekspertami w ocenie i leczeniu zaburzeń słuchu, chorób zatok oraz wielu innych schorzeń, jest to specjalność zabiegowa: otolaryngolodzy są wyszkoleni w wykonywaniu operacji np. usunięcia migdałków lub prostowania przegrody nosa.

PEDIATRIA

Pediatrzy specjalizują się w chorobach dzieci, od momentu narodzin do okresu dojrzewania, pełniąc również
stałą pieczę nad prawidłowym rozwojem dzieci. Leczą takie schorzenia, jak astma, rumień pieluszkowy, ospa

wietrzna, zaburzenia wzrostu i rozwoju, a także urazy związane z uprawianiem sportu przez dzieci i młodzież.

PSYCHIATRIA

Psychiatrzy specjalizują się w leczeniu zaburzeń umysłowych, emocjonalnych oraz uzależnień, między innymi depresji i jadłowstrętu psychicznego. Podobnie jak psycholodzy i specjaliści resocjalizacji stosują psychoterapię, natomiast w przeciwieństwie do tych dwóch wymienionych specjalności jedynie oni mają wykształcenie lekarskie i mogą przepisywać leki.

RADIOLOGIA

Radiolodzy posługują się różnymi zewnętrznymi źródłami promieniowania w celu rozpoznawania i leczenia chorób. Do badań wykonywanych przez radiologów należą: klasyczne zdjęcia rentgenowskie, tomografia komputerowa (CT), pozytronowa tomografia emisyjna (PET), rezonans magnetyczny (MRI, NMR) oraz badania naczyniowe (angiograficzne).

REHABILITACJA

Specjaliści rehabilitacji zajmują się pacjentami, którzy doznali ciężkiego urazu lub są z innego powodu niesprawni fizycznie, zwłaszcza jeżeli problem dotyczy układu mięśniowo-szkieletowego, nerwowego lub sercowo-naczyniowego. Leczenie obejmuje również zabiegi rehabilitacyjne zmniejszające ból, pomoc pacjentowi w poprawie sprawności fizycznej i psychoterapię.

STOMATOLOGIA

Dziedzina ta obejmuje wiele specjalności związanych z chorobami zębów, dziąseł, żuchwy i szczęki. Stomatolodzy, czyli dentyści, zajmują się głównie zapobieganiem i leczeniem chorób zębów. Ortodonci specjalizują się w zabiegach korygujących nieprawidłowe ustawienie zębów. Chirurdzy twarzowo-szczękowi wykonują zabiegi operacyjne z powodu takich chorób, jak zespół stawu skroniowo-żuchwowego, a także zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie żuchwy lub szczęki.

UROLOGIA

Urolodzy zajmują się chorobami dróg moczowych i męskich narządów płciowych. Leczą – w razie konieczności chirurgicznie – takie schorzenia, jak np. kamica nerkowa, przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego oraz choroby prostaty.