TERAPIA MANUALNA

Terapia manualna opiera się na założeniu, że organizm ludzki dysponuje zdolnością samoleczenia i dąży do homeostazy, czyli stanu równowagi. Według teorii terapii manualnej układ nerwowy odgrywa znaczącą rolę w podtrzymaniu homeostazy – a przez to zdrowia organizmu. Jednak lekkie przemieszczenia stawów, zwane nadwichnięciami, mają przeszkadzać w należytym funkcjonowaniu układu nerwowego, wskutek czego ulega upośledzeniu zdolność organizmu do zachowania optymalnego stanu zdrowia. Specjalista stara się przywrócić równowagę za pomocą ręcznych manipulacji na kręgosłupie oraz innych stawach i mięśniach, umożliwiając bezproblemowe funkcjonowanie układu nerwowo-mięśniowego.