ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM KOBIETY

Do możliwych do wyleczenia chorób występujących głównie u kobiet należą: zakażenia dróg moczowych (w tym zapalenie pęcherza moczowego), zespół jelita drażliwego oraz grzybicze zakażenia drożdżakami. Niektóre kobiety cechują się skłonnością do takich przewlekłych schorzeń, jak zapalenie stawów, cukrzyca, otyłość, a także do zaburzeń przyjmowania pokarmów: bulimii oraz jadłowstrętu psychicznego.

Spośród wszystkich zagadnień zdrowotnych dotyczących kobiet prawdopodobnie najważniejszym są nowotwory. Mimo iż choroby te występują u stosunkowo niewielkiego odsetka kobiet, zachorowalność na różne rodzaje nowotworów wzrasta, w miarę jak medycyna potrafi sobie coraz lepiej radzić z innymi schorzeniami. Każda kobieta powinna zwracać uwagę na symptomy, które mogą wskazywać na obecność nowotworu, a w razie ich wystąpienia w dowolnej części ciała jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Gdy objawy utrzymują się lub pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, można też zasięgnąć opinii innego lekarza. W przypadku wykrycia nowotworu, zarówno łagodnego, jak i złośliwego, należy omówić możliwości terapeutyczne ze specjalistą, aby mieć pewność, że otrzyma się najodpowiedniejsze leczenie dostępne w danej sytuacji.