ZDROWIE MĘŻCZYZNY

Każdy mężczyzna powinien przestrzegać podstawowych zasad, które ułatwią mu zachowanie dobrego zdrowia przez wiele dziesięcioleci. Najważniejsza jest zrównoważona dieta, zapewniająca właściwe odżywianie i pozwalająca na zachowanie masy ciała w granicach zalecanych dla danego wzrostu i budowy ciała. Warto również rozpocząć w młodym wieku regularne ćwiczenia fizyczne, na przykład czynnie uprawiać jakiś sport lub systematycznie ćwiczyć na siłowni. Duże znaczenie ma bowiem zachowanie sprawności fizycznej w wieku średnim i później. Aktywny tryb życia, obejmujący regularne ćwiczenia fizyczne, ułatwia zapobieganie otyłości, a ponadto stanowi ważny element zachowania dobrego samopoczucia umysłowego i emocjonalnego, szczególnie jako metoda walki ze stresem.

Okresowe badania kontrolne, prowadzone przez lekarza rodzinnego lub inną instytucję opieki zdrowotnej, polegają na monitorowaniu czynności serca, płuc i układu krążenia. Obejmują one badania krwi, moczu oraz stolca, między innymi ocenę stężenia we krwi glukozy i cholesterolu, a także objawów chorób układowych. Po ukończeniu 50. roku życia badanie lekarskie najprawdopodobniej obejmie również badanie gruczołu krokowego przez odbytnicę. W zależności od ogólnego stanu zdrowia, chorób występujących w rodzinie oraz występowania określonych objawów, konieczne mogą być inne badania, takie jak elektrokardiogram (EKG) oceniający czynność serca, kolonoskopia w celu wykrycia ewentualnego raka jelita grubego, lub też próba wysiłkowa, pozwalająca na dokładniejszą ocenę układu sercowo-naczyniowego.

Należy zawsze jak najszybciej informować lekarza o potencjalnych objawach chorobowych, wszelkich niecodziennych stanach, zmianach zachodzących w organizmie oraz zmniejszeniu sprawności fizycznej. Zapobieganie, wczesne wykrywanie i niezwłoczne leczenie prowadzone przez profesjonalistów mają zasadnicze znaczenie dla unikania chorób.