ZDROWIE OSOBY DOROSŁEJ

Wczesny wiek dorosły to dla większości ludzi okres dobrego zdrowia. Młoda osoba jest bardziej narażona na wypadek i uraz niż na chorobę układową, ale pewne schorzenia, np. rak jądra i stwardnienie rozsiane, wy stępują częściej u osób młodych i w średnim wieku niż u starszych.

PRAWIDŁOWE NAWYKI ZDROWOTNE

Aby utrzymać maksymalną sprawność organizmu, należy regularnie wykonywać ćwiczenia fizyczne, zachowywać zrównoważoną dietę, utrzymywać masę ciała w rozsądnych granicach, pić umiarkowane ilości napojów alkoholowych, unikać narkotyków i nie palić tytoniu.

Jeżeli występuje u ciebie przewlekła choroba lub jeżeli uważasz, że jesteś obciążony(a) dziedziczną skłonnością do określonej choroby, poinformuj o tym lekarza oraz naucz się rozpoznawać prawdopodobne objawy choroby. Na przykład, jeżeli jesteś otyły(a) lub w twojej rodzinie występuje cukrzyca, jesteś w pewnym stopniu narażony(a) na wystąpienie w wieku średnim cukrzycy typu 2. Wczesne wykrycie tej choroby ma zasadnicze znaczenie: mimo iż nie jest wyleczalna, można skutecznie kontrolować objawy i sam proces chorobowy.

OPIEKA ZDROWOTNA

Ochronę przed nieoczekiwanymi zachorowaniami i wypadkami zapewnia istniejący w Polsce system państwowej służby zdrowia, lekarze rodzinni, zreformowany system ubezpieczeń zdrowotnych oraz liczne instytucje prywatne.

Okresowe badania kontrolne umożliwiają wykrywanie chorób we wczesnych stadiach, kiedy istnieje największa szansa skutecznego leczenia. Szczepienia ochronne przeciw tężcowi i błonicy, wykonywane w dzieciństwie, zapewniają tylko czasową ochronę i konieczne jest ich powtarzanie co 10 lat. Co 6 miesięcy wskazana jest kontrolna wizyta u stomatologa, co pozwoli na wczesne wykrycie chorób zębów i dziąseł. W razie potrzeby wskazana może być coroczna kontrola okulistyczna, która pozwoli na monitorowanie zaburzeń widzenia.

ZDROWIE EMOCJONALNE

Oprócz troski o zdrowie fizyczne duże znaczenie ma również zachowywanie zdrowia umysłowego i emocjonalnego. Nabycie umiejętności radzenia sobie ze zmianami oraz kryzysami osobistymi w życiu może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie fizyczne, natomiast stres i niepokój zwiększają ryzyko wystąpienia różnych problemów zdrowotnych. Po ukończeniu 40. roku życia u niektórych osób występuje tak zwany kryzys wieku średniego, związany z uświadomieniem sobie nieuchronności starzenia się oraz oceną własnych dokonań. Jeżeli w dowolnym momencie życia analizowanie własnych problemów lub depresja staną się zbyt przytłaczające, należy zwrócić się po poradę do specjalisty.