OSTEOPATIA

Osteopatia kładzie nacisk głównie na skorygowanie problemów strukturalnych w układzie mięśniowo-szkieletowym w celu usprawnienia ogólnych czynności organizmu. Aby przywrócić równowagę strukturalną, a przez to dopomóc pacjentowi w odzyskaniu zdrowia, osteopata łączy manipulacje na stawach, fizykoterapię oraz korygowanie wad postawy. Ponieważ jest to metoda holistyczna, zajmująca się całym organizmem, specjalista może wziąć też pod uwagę czynniki psychologiczne, styl życia oraz dietę.

Osteopatia, od chwili jej stworzenia przez amerykańskiego lekarza Andrew Taylora w końcu XIX wieku, łączy wszelkie aspekty medycyny naturalnej z jej twierdzeniami o znaczeniu struktury ciała i jego dążeniu ku zdrowiu, a nie chorobie.